Velkommen til oss

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

KORONAUTBRUDDET - Kan du bidra? - Trenger du hjelp?

Her kan du varsle Frivilligsentralen om du kan bidra som frivillig eller trenger hjelp. Når du har sendt inn inn info, tar vi kontakt så snart vi kan.

Frivillighet under koronautbruddet

Presthus frivilligsentral koordinerer hjelpebehov og frivillig innsats i nærmiljøet under koronautbruddet. Hele Norge står overfor en prøvelse som troligvis vil vare noen uker, kanskje måneder. Det er pr i dag uvisst hvor mange som trenger hjelp, og frivilligsentralene står klare til å ta imot henvendelser fra nærmiljøene og koordinere de behovene for innsats som måtte komme pga situasjonen vi alle er midt oppe i. Ønsker du å være frivillig og ved behov bidra med levering av legemidler, transport av mat, handling, være en ringevenn o.l.? Eller du selv trenger hjelp eller noen å snakke med? Nå er det viktig at vi tar vare på oss selv og at vi tenker på naboen. Ta kontakt pr telefon 909 54 102 eller mail: post@presthus.frivilligsentral.no

Språkkafé

Hver onsdag kl 17.00 - 18.30 på Ranheim Kulturtribune (biblioteket) Ranheimsveien 172 (buss nr 6 - Værestrøa)

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Presthus frivilligsentral er så heldige å ha kontorer i hovedhuset på Presthus Gård.

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.

2021 © Presthus Frivilligsentral